Pierwszy zbór Pański – Dzieje Apostolskie 2,41-47

mp3

      Będzie nazwany Nazarejczykiem - Krzysztof Gołębiowski